Stappenplan

  
1.- Intake- of briefinggesprek

Wanneer het gaat om onderzoek en advisering speelt vertrouwen tussen de opdrachtgever en de medewerkers van Parkeerexpert een belangrijke rol. Daarom start elk project met een geheel vrijblijvend intakegesprek. De wensen, behoeften en verwachtingen van de opdrachtgever worden in dit gesprek doorgelicht.

We zullen kijken of de doelstellingen rendabel zijn, in hoeverre het realiseerbaar is en in welk tijdsschema gewerkt wordt.

Het intakegesprek dient verder ook om de grootte van de opdracht te formuleren. Advisering is namelijk een groot begrip. Wanneer we uitgaan van een algemeen advies, waarbij inhoudelijke kennis van de markt wordt gevraagd kan wellicht na stap 3 meteen aan stap 6 begonnen worden. Onderzoek dat marktonderzoek vereist bevat echter meerdere stappen.

2.- Onderzoeksvoorstel

Na het intakegesprek maken wij voor u een onderzoeksvoorstel. Dit bevat een advies over de manier waarop het onderzoek het beste uitgevoerd kan worden evenals de daarvoor noodzakelijke investering. In het onderzoeksvoorstel (resp. offerte) vindt u een beschrijving van minimaal de volgende onderdelen:

  • Aanleiding en doelstelling
  • Onderzoeksmethode
  • Doelgroep waaronder het onderzoek plaatsvindt
  • De vraagpunten
  • Planning van het onderzoek
  • Wijze van rapportage en presentatie
  • De benodigde investering
  • De leveringsvoorwaarden.
      

3.- Opdrachtverlening

Als u akkoord gaat met het projectvoorstel en het ondertekend weer terugstuurt is de overeenkomst formeel. Uiteraard wordt dit door ons schriftelijk bevestigd, om de communicatie optimaal te houden.

4.-  Opstellen vragenlijst

Soms is het nodig marktonderzoek te verrichten om tot het gewenste resultaat te komen. Deze vragenlijst zal dan samen met de opdrachtgever opgesteld worden en kan zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn.

5.- Uitvoeren veldwerk

Telefonisch, via Internet, via persoonlijke benadering, vraaggesprekken, vergaderingen, interviewen, we zullen hierbij alle juiste middelen gebruiken die tot het gewenste doel leiden.

6.- Verwerking en analyse

Zodra het eventuele veldwerk gedaan is beginnen we met de uitwerking van de gegevens. Hierbij kunnen we gebruik maken van onze actuele kennis in de parkeerbranche, bovendien hebben we vele connecties en inzicht in een uitgebreide database. Eventueel veldwerk wordt verwerkt met de meest moderne analysetechnieken. Dit alles vormt de basis voor de uiteindelijke rapportage en presentatie.

Uiteraard wordt de opdrachtgever continue op de hoogte gehouden van verrichtingen zodat op alle punten overeenstemming bestaat.

7.- Rapportage en presentatie

Het project zal gepresenteerd worden aan u in de vorm van een rapport, hierin staan conclusies en aanbevelingen uitvoerig beschreven.

We zullen in alle gevallen met een oplossing te komen, die zowel financieel als technisch rendabel is. In de bijhorende presentatie is er voldoende ruimte voor eventuele overgebleven vragen of opmerkingen.

8.- Realisatie (optioneel)

Deze stap is optioneel, wanneer er een bouwadvies uit het project volgt is het mogelijk dit door Parkeerexpert te laten regelen. In samenwerking met ervaren uitvoerders en de meest innovatieve bedrijven op het gebied van techniek, is het mogelijk zelfs de moeilijkste, meest vooruitstrevende projecten te realiseren.

9.- Evaluatie

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent en blijft, we zullen u er dan ook niet alleen voor laten staan. Wanneer alles afgerond is, kunt u nog altijd geheel vrijblijvend bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Wij zullen waar nodig nog van waarde zijn en blijven.